Bhattacharya, Joydeep, Goldsmiths, University of London